herbeBOI - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Usługi dot. przyłączenia do sieci

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY do POBRANIA:

Wzór wniosku - PDF   

Wzór wniosku - DOC  

Komórka organizacyjna

DZIAŁ TECHNICZNY

Opłaty

BRAK OPŁAT

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje, uwagi

Do wniosku należy dołaczyć:

 

1. Geodezyjny pomiar powykonawczy.

 

2. Kserokopię aktualnych badań wody.