herbeBOI - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Zlecenie wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Usługi dot. przyłączenia do sieci

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY do POBRANIA:

Wzór wniosku - PDF   

Wzór wniosku - DOC  

Komórka organizacyjna

DZIAŁ TECHNICZNY

Opłaty

BRAK OPŁAT

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje, uwagi

Do zlecenia należy dołączyć:

 

1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren nieruchomości, na których przewiduje się budowę.

 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysonowania nieruchomością na cele budowlane lub dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

 

3. Kopia decyzji o warunkach zabudowy.